Aan de slag met verkeer op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of de voorschool

Een goede basis voor verkeerseducatie en een veilige schoolomgeving is structureel met verkeer aan de slag gaan en daarbij ouders nauw te betrekken. Hieronder hebben we concrete handvatten voor u op een rij gezet om het thema verkeer vorm te geven.

Verkeerseducatie

 • Om het jaar organiseert de instelling ca 3 verkeersprojectweken met ‘JONGleren in het verkeer’. Binnen deze weken kan op allerlei manieren gewerkt worden aan het thema verkeer.
 • Ter afsluiting van dit project wordt een ouderbijeenkomst georganiseerd.
 • De school heeft een verkeerscontactpersoon als aanspreekpunt voor de uitvoerende partijen.
 • Er wordt meegewerkt aan verkeerscampagnes in en om de instelling.
 • Er wordt meegewerkt aan evaluaties.

Ouderbetrokkenheid & verkeer

 • De ouders kunnen de lijn die op de instelling is ingezet, doortrekken naar de thuissituatie.
 • Ouders en de instelling werken nauw samen in het verkeersonderwijs op de instelling. Ouders worden actief betrokken door de instelling.
 • De instelling informeert de ouders regelmatig over verkeersveiligheid en verkeersonderwijs (via ouderavond, nieuwsbrief, website).
 • Ouders ontvangen informatie hoe ze met hun kind kunnen oefenen in het verkeer.
 • Er zijn afspraken over veilig halen en brengen van kinderen. U kunt gebruik maken van een format. Deze afspraken kunt u plaatsen in een informatieboekje of op de website.
 • Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar de instelling te gaan.

Schoolomgeving

 • Er wordt door de instelling aandacht besteed aan de verkeersveiligheid in de omgeving van de instelling.
 • De instelling spant zich in voor een overzichtelijke en veilige schooluitgang.

Beleid instelling

 • De aanpak voor verkeersonderwijs is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur. Dit wordt vastgelegd in het beleidsplan.
 • In het informatieboekje of website staan de activiteiten van de instelling over verkeersveiligheid en verkeerseducatie.
 • De instelling stelt ieder jaar een activiteitenkalender verkeerseducatie en verkeersveiligheid op.

Naar kosten voor deelname

Naar voorwaarden voor deelname

Naar Doelen verkeerseducatie op de voorschoolse opvang en educatie 0-4-jaar

Naar Waarom Verkeerseducatie?