Aan de slag met verkeer op het primair onderwijs

Een goede basis voor verkeerseducatie en een veilige schoolomgeving is structureel met verkeer aan de slag gaan en daarbij ouders nauw te betrekken. Hieronder hebben we concrete handvatten voor u op een rij gezet om het thema verkeer vorm te geven.

 Verkeersonderwijs

 • In alle leerjaren wordt theoretisch verkeersonderwijs gegeven op basis van een actuele lesmethode (ca half uur per week per groep).
 • In groep 7 of 8 wordt ter toetsing deelgenomen aan het schriftelijk verkeersexamen.
 • In alle leerjaren wordt praktisch verkeersonderwijs aangeboden. In de methoden en andere aangeboden verkeersactiviteiten worden suggesties gedaan hoe de lessen kunnen worden toegepast. Thuis en voor activiteiten in en rond de school.
 • In groep 7 of 8 wordt ter toetsing deelgenomen aan het praktisch verkeersexamen .
 • De school besteedt aandacht in groep 8 aan de school-thuisroutes naar het voortgezet onderwijs.
 • De school heeft een verkeerscontactpersoon als aanspreekpunt voor de uitvoerende partijen.
 • Er wordt meegewerkt aan verkeerscampagnes in en om de school.
 • Er wordt meegewerkt aan evaluaties.

Ouderbetrokkenheid & verkeer

 • De ouders kunnen de lijn die in de klas is ingezet, doortrekken naar het leven buiten de school.
 • Ouders en school werken nauw samen in het verkeersonderwijs op school. Ouders worden actief betrokken door de school.
 • De school informeert de ouders regelmatig over verkeersveiligheid en verkeersonderwijs (via ouderavond, schoolkrant, infobulletin, website).
 • Ouders ontvangen informatie hoe ze met hun kind kunnen oefenen in het verkeer.
 • Er zijn afspraken over veilig halen en brengen van kinderen. U kunt gebruik maken van format. Deze afspraken kunt u plaatsen in de schoolgids of op de website.
 • Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan.
 • Er is op school een Verkeersouder actief en wordt ondersteund door de school.

Schoolomgeving

 • Er wordt door de school aandacht besteed aan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de school-thuis routes.
 • De school zet zich in voor de veiligheid op de school-thuisroutes van de leerlingen.
 • De school spant zich in voor een overzichtelijke en veilige schooluitgang.
 • Bij activiteiten buiten de school maakt de school zoveel mogelijk gebruik van de fiets, benenwagen of het openbaar vervoer (naar de schooltuinen, zwembad etc).

Schoolbeleid

 • De aanpak voor verkeersonderwijs is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur. Dit wordt vastgelegd in het schoolplan.
 • In de schoolgids of website staan de activiteiten van de school over verkeersveiligheid en verkeerseducatie.
 • De school stelt ieder schooljaar een activiteitenkalender verkeersonderwijs en verkeersveiligheid op.
 • De school heeft een verkeerswerkgroep, waarin zowel het team als (verkeers)ouders zijn vertegenwoordigd. De werkgroep is aanspreekpunt voor ouders en onderhoudt externe contacten met bijvoorbeeld gemeente, politie, Veilig Verkeer Nederland of buurtbewoners.