Online platform Ouderbetrokkenheid in het verkeer

Informatie

Titel:
Online platform Ouderbetrokkenheid in het verkeer
Schooltype:
Basisonderwijs, Speciaal basisonderwijs
Kosten:
Scholen betalen eenmalige aansluitkosten van ca €500,- en een inventarisatie van € 450,-. De kosten van 1 jaarabonnement worden niet in rekening bij de school gebracht. Vanaf het tweede jaar zijn de kosten voor het jaarabonnement voor de school. Dit bedraagt ca € 900,- (afhankelijk van de grootte van de school) Begeleiding en training is gratis
Materiaal:
Online platform
Gemeente:
Met uitzondering van scholen in gemeente Amsterdam
Waardering:

meer informatie
schrijf review

In het belang van het kind is goede afstemming en samenwerking tussen ouders en school essentieel. Ook als het gaat om verkeersonderwijs. Om ouderbetrokkenheid vorm te geven kiezen veel scholen voor een online communicatieplatform, zoals Basisschoolnet.nl of Digiduif. Digitale communicatie kan alle papieren briefjes die leerlingen meenemen naar huis of die aan het prikbord hangen vervangen. Het is een goed instrument om bijvoorbeeld ouders op te roepen voor hulp bij schooluitjes, te helpen bij de indeling van 10-minuten gesprekken, en om nieuwsbrieven te maken en te versturen. Ook zijn er mogelijkheden voor forumdiscussies en het plaatsten van film/fotomateriaal.

 

Online hulp bij verkeersopvoeding
Zo’n digitaal platform kan ook goed worden ingezet om de ouderbetrokkenheid bij de verkeersopvoeding en verkeersonderwijs te vergroten.  Zo kunt u hier tips over verkeersopvoeding kwijt, afspraken of discussies rond haal-brenggedrag of de school kan hulp vragen bij de organisatie van verkeersacties of verkeersexamens.

 

Kiezen voor een online platform
Onderwijsadviseurs kunnen de school helpen bij het kiezen en vormgeven van een online communicatieplatform. Afhankelijk van de specifieke verkeersproblemen rondom de school bepalen school en ouders samen hoe zij dit onderwerp willen vormgegeven in het online platform.

 

 

 

Reviews

Van dit product zijn nog geen reviews gemaakt.