Doel verkeerseducatie voorschoolse opvang en educatie (0-4 jaar)

De Vervoerregio Amsterdam zet zich samen met de gemeenten proactief in om zoveel mogelijk kinderen goed verkeersonderwijs te (laten) geven. We willen dat alle kinderen bepaalde basisvaardigheden en kennis over het verkeer hebben (lees hierover meer: waarom verkeerseducatie).

De uitvoering is in handen van de Verkeerseducatiepunten die scholen (kwalitatieve) producten aanbiedt en adviseert. De Vervoerregio zorgt ervoor dat de organisatie zo soepel mogelijk verloopt zodat scholen zo gemakkelijk mogelijk kunnen starten met het geven van verkeersles. En niet onbelangrijk: de Vervoerregio betaalt de kosten voor verkeerseducatie . We zijn ook erg blij met de inzet van scholen, onderwijzers, maar ook van ouders, verkeersouders en talloze vrijwilligers.
We verwachten van ouders en school dat ze actief aan de slag gaan met de verkeersopvoeding en de verkeersles. Op deze site staan daarvoor allerlei producten en tips.

Doel verkeerseducatie voorschoolse opvang en educatie (0-4 jaar)
De Vervoerregio wil kinderen van 0-4 jaar spelenderwijs kennis laten maken met het verkeer. De Verkeerseducatiepunten stellen de ouders of verzorgers in staat om de verkeersopvoeding ter hand te nemen (voorbeeldgedrag, opvoeding, verkeersregels, veilig vervoeren). Via de voorschoolse educatie en kinderopvang wordt om het jaar verkeerseducatie ‘JONGleren in het verkeer’ aangeboden inclusief een ouderbijeenkomst.

Beoogd resultaat
Ouders van peuters zijn zich bewust van hun eigen voorbeeldgedrag en hun rol in de verkeersopvoeding van hun kinderen. Kinderen maken kennis met algemene verkeersthema’s, zoals oversteken, veilig speelgedrag en vervoerswijzen.

Naar Aan de slag met verkeer op het kinderdagverblijf, de-peuterspeelzaal of de voorschool

Naar Kosten voor deelname

Naar Voorwaarden voor deelname

Naar Waarom Verkeerseducatie?