Groen Licht

Informatie

Titel:
Groen Licht
Schooltype:
Pro/VSO
Groep/klas:
1 t/m 3
Kosten:
Geen
Materiaal:
Docentenhandleiding, werkmap, films
Lesvorm:
theorie, praktijkoefening, methode, klassikaal
Waardering:

meer informatie
schrijf review

GroenLicht (PrOmotie) is een verkeersmethode voor leerlingen in het Praktijkonderwijs (VSO). Centraal staan concrete onderwerpen als fietsen en sociaal gedrag in het verkeer. Het doel is leerlingen enthousiast te maken, te prikkelen en vooral te motiveren om met de behandelde leerstof aan de slag te gaan. De leerlingen leren door te doen. 

 

GroenLicht

 

Goed afgestemd op leerlingen
Groen Licht heeft een duidelijke structuur met een vaste opbouw. De methode bevat korte praktijkgerichte teksten (afgestemd op het taalniveau van de leerlingen) in aansprekende kaders, rechtstreeks gericht op de leerling en zijn dagelijkse omgeving.

 

 

Daarbij komen de volgende thema’s aan de orde:

• Thema 1: Ik loop (de voetganger in het verkeer)
• Thema 2: Ik fiets (de fietser in het verkeer)
• Thema 3: Ik ben buiten (sociaal gedrag in het verkeer)
• Thema 4: Samen op weg (reizen met en het gedrag in het openbaar vervoer)
Voor elk thema is een leerlingenwerkboek beschikbaar. In de werkboeken komen allerlei concrete verkeerssituaties aan de orde. Per situatie worden verschillende praktijkgerichte opdrachten gegeven. Met Groen Licht kan de school een doorgaande leerlijn voor drie leerjaren vormgeven.

 

Fundament voor verkeersgedrag
Groen Licht sluit aan op het startmoment van theorie/praktijk van het (bromfiets)rijbewijs en is daarmee het fundament in de doorlopende leerlijn naar een volwaardig en zelfbewust verkeersdeelnemer.

 

Reviews

Van dit product zijn nog geen reviews gemaakt.