(Kern)doel verkeerseducatie primair onderwijs (4-12 jaar)

De Vervoerregio Amsterdam zet zich samen met de gemeenten proactief in om zoveel mogelijk kinderen goed verkeersonderwijs te (laten) geven. We willen dat alle kinderen bepaalde basisvaardigheden en kennis over het verkeer hebben (lees hierover meer: waarom verkeerseducatie).

De uitvoering is in handen van de Verkeerseducatiepunten die scholen (kwalitatieve) producten aanbiedt en adviseert. De Vervoerregio zorgt ervoor dat de organisatie zo soepel mogelijk verloopt zodat scholen zo gemakkelijk mogelijk kunnen starten met het geven van verkeersles. En niet onbelangrijk: de Vervoerregio betaalt de kosten voor verkeerseducatie . We zijn ook erg blij met de inzet van scholen, onderwijzers, maar ook van ouders, verkeersouders en talloze vrijwilligers.
We verwachten van ouders en school dat ze actief aan de slag gaan met de verkeersopvoeding en de verkeersles. Op deze site staan daarvoor allerlei producten en tips.

Doel verkeerseducatie primair onderwijs (4-12 jaar)
Kinderen leren in de woon- en schoolomgeving onder begeleiding en op den duur steeds meer zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Via primair basisonderwijs en naschoolse opvang worden de verkeersregels en vaardigheden hiervoor aangeleerd en getoetst.

Beoogd resultaat
De leerling in groep 8 is in staat zich zelfstandig en veilig in het verkeer te begeven in de woonplaats: te voet, te fiets of met het OV.

Kerndoelen verkeer
Wat leerlingen van de basisschool moeten kennen en kunnen, staat geformuleerd in de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs. De kerndoelen die betrekking hebben op verkeerseducatie hebben we op een rij gezet. Hoe de school de verkeerslessen in de praktijk aanpakt, is een zaak van de school zelf.

Mens en samenleving
Kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Ruimte
Kerndoel 47: De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.

Verkeer heeft daarnaast ook raakvlakken met bewegingsonderwijs, gezondheid, milieu, techniek, maar ook met het lezen van kaarten en topografie.

Naar Aan de slag met verkeer op het primair onderwijs

Naar Kosten voor deelname

Naar Voorwaarden voor deelname

Naar Waarom Verkeerseducatie?