(Kern)doel verkeerseducatie voortgezet onderwijs (12-18 jaar)

De Vervoerregio Amsterdam zet zich samen met de gemeenten proactief in om zoveel mogelijk kinderen goed verkeersonderwijs te (laten) geven. We willen dat alle kinderen bepaalde basisvaardigheden en kennis over het verkeer hebben (lees hierover meer: waarom verkeerseducatie).

De uitvoering is in handen van de Verkeerseducatiepunten die scholen (kwalitatieve) producten aanbiedt en adviseert. De Vervoerregio zorgt ervoor dat de organisatie zo soepel mogelijk verloopt zodat scholen zo gemakkelijk mogelijk kunnen starten met het geven van verkeersles. En niet onbelangrijk: de Vervoerregio betaalt de kosten voor verkeerseducatie . We zijn ook erg blij met de inzet van scholen, onderwijzers, maar ook van ouders, verkeersouders en talloze vrijwilligers.
We verwachten van ouders en school dat ze actief aan de slag gaan met de verkeersopvoeding en de verkeersles. Op deze site staan daarvoor allerlei producten en tips.

Doel verkeerseducatie voortgezet onderwijs (12-18 jaar)
Jongeren in deze leeftijdscategorie begeven zich zelfstandig in het verkeer in en om de woonplaats. Door hun beperkte verkeerservaring, (leeftijdsspecifieke) geestelijke en lichamelijke veranderingen en invloed van de sociale omgeving is extra ondersteuning nodig om veilig gedrag in het verkeer te vertonen.
Het structureel geven van verkeersonderwijs in het voortgezet onderwijs leidt tot verkeersdeelnemers die zelfstandig en veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Via het voortgezet onderwijs wordt door de Verkeerseducatiepunten een breed pakket van verkeerseducatieprogramma’s aangeboden gericht op de nieuwe school-thuisroute, verkeersregels, fiets/bromfiets en waar mogelijk alcohol/drugs, dode hoek, gedrag & houding in het verkeer, afleiding in het verkeer (smartphone, muziek), beginnend bestuurder en mobiliteitskeuze.

Beoogd resultaat
De leerling 16 t/m 18 jaar is in staat om zich veilig in het verkeer te begeven, te voet, te fiets, met het OV of als beginnend bestuurder.

Kerndoelen verkeer voor voortgezet onderwijs
Wat leerlingen van het voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen, staat geformuleerd in de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs. De kerndoelen die betrekking hebben op verkeerseducatie hebben we op een rij gezet. Hoe de school het thema verkeer binnen de lessen vormgeeft, is een zaak van de school zelf.

Onderdeel D: mens en natuur
Kerndoel 35. De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.

Onderdeel E: mens en maatschappij (burgerschap)
Kerndoel 42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.

Verkeer heeft daarnaast ook raakvlakken met bewegingsonderwijs, gezondheid, milieu, (voertuig)techniek, maar ook met topografie (lezen van kaarten, oriëntatie) en natuurkunde (berekenen van remweg, snelheid).

Naar Aan de slag met verkeer op het voortgezet onderwijs

Naar Kosten voor deelname

Naar Voorwaarden voor deelname

Naar Waarom Verkeerseducatie?