Links

Op deze pagina vindt u een lijst van websites van organisaties en meer informatie over verkeerseducatie

De Vervoerregio Amsterdam is een samenwerkingsverband van 15 gemeenten. Ze werken aan verbetering van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied.

Het verkeersveiligheidsbeleid van de Vervoerregio Amsterdam staat beschreven in de Investeringsagenda Verkeerveiligheid 2016-2025foto IA vv

Uitvoerende partijen in de Vervoerregio Amsterdam
Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (Verkeerseducatiepunt Noord)
In opdracht van de Vervoerregio Amsterdam biedt SBZW verkeerseducatie aan aan scholen en opvanginstellingen in de gemeenten Zaanstad, Wormerland, Waterland, Edam-Volendam, Oostzaan, Landsmeer, Beemster en Purmerend.

OnderwijsAdvies (Verkeerseducatiepunt Zuid)
In opdracht van de Vervoerregio Amsterdam biedt OnderwijsAdvies verkeerseducatie aan aan scholen en opvanginstellingen in de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Verkeersplein Amsterdam (Verkeerseducatiepunt Midden)
In opdracht van de gemeente Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam biedt Verkeersplein Amsterdam verkeerseducatie aan aan scholen en opvanginstellingen binnen de gemeente Amsterdam.

Veilig Verkeer Nederland (VVN)
In opdracht van de Vervoerregio Amsterdam biedt VVN o.m. ondersteuning en verkeersprojecten aan verkeersouders.

TeamAlert
In opdracht van de Vervoerregio Amsterdam voert TeamAlert projecten uit voor jongeren, bijvoorbeeld op het voortgezet onderwijs.

Verkeerseducatie
Overzicht van alle verkeerseducatieproducten in Nederland (CROW)
2005 PVE leerdoelendocument verkeerseducatie
Rapport CROW Permanente Verkeerseducatie (2014)
Rapport CROW Checklist Verkeerseducatie (2016). Over het ontwikkelen van kwalitatieve verkeerseducatie

Verkeersregels en verkeersborden
PDF 2016 boekje Verkeerstekens- en regels (RVV 1990)
Wilt u een gedrukt exemplaar ontvangen? Stuur dan een bericht met uw adresgegevens via het contactformulier (alleen voor inwoners van de Vervoerregio Amsterdam)

 

 

 

Veilig lopen en fietsen in Nederland

Brochure Veilig lopen en fietsen voor nieuwkomers. Brochure voor nieuwkomers (2016)

In meerdere talen wordt uitleg gegeven over de basis verkeersregels van lopen en fietsen: Nederlands, Engels, Frans, Arabisch en Tigrinya

 

 

 

Andere uitvoerende partijenDSC_1776
Fietsersbond 
Politie
ANWB

Verkeerseducatie in andere regio’s in Nederland
Rijksoverheid
Provincie Groningen
Provincie Friesland
Provincie Drenthe
Provincie Gelderland en Overijssel
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Brabant
Provincie Limburg
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zeeland

Verkeersproducten zelf aanschaffen
Als u als school, instelling of particulier verkeerseducatieproducten zelf wilt aanschaffen kunt u onder meer terecht bij deze bedrijven:

Paul Speelgoed
Heutink
ANWB
De Rolfgroep
Joeppie