Op weg naar het VO (Amsterdam)

Informatie

Titel:
Op weg naar het VO (Amsterdam)
Schooltype:
Basisonderwijs, Speciaal basisonderwijs
Groep/klas:
Groep 8
Lesvorm:
theorie, praktijkoefening, in groepjes
Gemeente:
Alleen beschikbaar voor scholen in de gemeente Amsterdam
Waardering:

meer informatie
schrijf review

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs (VO) is voor kinderen in het verkeer een kwetsbare periode. Ze nemen afscheid van hun vertrouwde schoolomgeving en moeten, vaak op de fiets, een nieuwe route afleggen van huis naar school. Deelname aan Op weg naar het VO bereidt de leerlingen voor op de nieuwe situatie.

Het project Op Weg naar het VO omvat drie lessen.

° Een informatieve les besteedt aandacht aan het fietsen naar school en hoe leerlingen zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Na een verkeersquiz bepalen de leerlingen de routes naar hun nieuwe scholen, met behulp van een routeplanner.

° Tijdens een praktijkles fietsen de leerlingen in kleine groepjes, onder begeleiding van ouders en vrijwilligers, naar hun nieuwe school. Onderweg is er aandacht voor gevaarlijke punten en voeren de leerlingen een kijkopdracht uit.

° In een afsluitende evaluatieles vindt een nabespreking van de fietstocht plaats. Er is aandacht voor verkeersonveilige punten die de leerlingen tijdens het fietsen zijn tegengekomen, en voor veiligere en alternatieve routes. De leerlingen voeren tevens een eindopdracht uit.

Reviews

Van dit product zijn nog geen reviews gemaakt.