Veilige schoolomgeving

_VLD5681Verkeersveiligheid is een belangrijk onderdeel van een veilige school. Ouders en leerkrachten zien graag dat de omgeving van de school overzichtelijk en veilig is. Als de verkeerssitiatie rondom de school rustig en overzichtelijk is, kunnen kinderen ervaring opdoen in het verkeer; belangrijk voor nu èn voor later.

Toch worden schoolomgevingen vaak als onveilig ervaren. De schoolsituatie is onoverzichtelijk, er is veel verkeer, auto’s staan geparkeerd waar dat niet hoort, er wordt te hard gereden en fietsers rijden over de stoep. Een greep uit de dagelijkse praktijk.

In de meeste gevallen wordt de verkeersonveiligheid veroorzaakt door de ouders zelf als zij hun kinderen (met de auto) naar school halen en brengen. Soms kan door simpele aanpassingen in de infrastructuur oplossingen bieden of afspraken met een naastgelegen winkelcentrum over het laden en lossen van goederen. Hieronder diverse tips om samen aan de slag te gaan voor een veilige schoolomgeving.

 

1. Te voet of met de fiets naar school

Lopen en fietsen naar school is belangrijk voor de verkeerservaring van kinderen. Een kind in de auto neemt niet zelf deel aan het verkeer, maar heeft deze ervaring wel hard nodig voor later. Daarnaast is het beter voor het milieu én kinderen krijgen beweging, wat weer ten goede komt aan de gezondheid. En hoe minder auto’s bij school, hoe veiliger de schoolomgeving wordt.

 

2. Samen werken aan een veilige schoolomgeving

Een verkeersouder of een verkeerswerkgroep van school kan het voortouw nemen om de verkeersveiligheid aan te pakken. Belangrijk hierin is de samenwerking tussen verschillende partijen zoals ouders, school, gemeente, politie, buurt, winkeliers etc. Zowel in de fase waarin de problemen worden geanalyseerd, als de mogelijke oplossingsmaatregelen is draagvlak en actie bij al deze partijen van belang voor het succesvol slagen van gedragsverandering rondom de school.

Tip illustrationSteun van VVN
Bij VVN geregistreerde verkeersouders  kunnen in samenwerking met gemeente en politie ondersteuning krijgen bij het in kaart brengen van de verkeerssituatie rondom scholen. Ook zijn er door VVN materialen ontwikkeld om op een leuke en leerzame manier aandacht te vragen voor veiligheid in het verkeer.
Ben je verkeersouder en wil je graag ondersteuning?  Mail dan naar: steunpuntwest@vvn.nl

 

3. Creëer overzicht

In het belang van de kinderen is het wenselijk dat de schoolomgeving weer overzichtelijk wordt. De auto’s worden geparkeerd in een parkeervak, de fietsers rijden over de straat, obstakels die het zicht belemmeren worden verplaatst, etc. Kortom de verkeersregels worden weer in acht genomen en verkeersstromen zoveel mogelijk gescheiden.

Tip illustration10 gouden regels
Veilig Verkeer Nederland heeft 10 regels voor een veilige schoolomgeving opgesteld. Ga naar http://vvn.nl/dossier/schoolomgeving

 

4. Maak afspraken met ouders en kinderen

Kinderen zijn regelvast en als er wordt afgeweken van regels raken kinderen in verwarring. Kinderen doen hun ouders in alles na. Ook in het verkeer. Vandaar dat ‘het goede voorbeeld geven’, zeker door ouders, het devies is.

Tip illustrationAls school kunt u met de ouders verkeersregels opstellen die voor uw schoolomgeving van toepassing zijn. Het is handig als de specifieke verkeersregels rond de school duidelijk worden omgeschreven, bijvoorbeeld in het schoolboekje of op de website van de school. Download hier het format voor het opstellen van regels voor een veilige schoolomgeving.

 

5. Maatregelen voor verkeersveiligheid rond de school

Afhankelijk van de situatie op de school kan met verschillende partijen een actieplan worden gemaakt.
Zo kan de school structurele verkeerseducatie geven en politie gaat gericht handhaven, de ouders brengen de kinderen op de fiets naar school of parkeren de auto netjes in een parkeervak, de gemeente plaatst een extra verkeersbord of drempel, de winkeliers zorgen ervoor dat ze buiten de schooltijden worden bevoorraad, etc
Ook kunnen er verkeersacties  worden opgezet om het passerende verkeer op een creatieve manier te attenderen.

Tip illustrationBoek: Veilig door de schoolspits
Een boek voor ouders, scholen en gemeenten, vol met tips en ideeën om de verkeerssituatie rondom basisscholen veiliger te maken. Dit boek kan kosteloos worden besteld door ouders en scholen binnen de Vervoerregio Amsterdam. Bestel of download hier dit boek.

Tip illustration

Ideeënbank School op Seef
Op de site School op Seef  staan veel voorkomende onveilige schoolsituaties en mogelijke oplossingen.