Verkeersouders

Informatie

Titel:
Verkeersouders
Schooltype:
Basisonderwijs, Speciaal basisonderwijs
Kosten:
Het verkeersouder-abonnement van Veilig Verkeer Nederland wordt vergoed
Links:
Waardering:

meer informatie
schrijf review

Verkeersouders zijn ouders die op de basisschool van hun kind aan de slag gaan om de verkeersveiligheid te vergroten. Zij zetten zich in voor een verkeersveilige schoolomgeving en verkeersvaardigheid van basisschoolkinderen. Verkeersouders worden gefaciliteerd door Veilig Verkeer Nederland. In Amsterdam heten deze ouders ‘Verkeersambassadeurs’ en worden ondersteund door Verkeersplein Amsterdam.

 

Verkeersouders zijn de spil op het gebied van verkeer rondom de basisschool. Hij of zij zorgt door middel van activiteiten op school en contacten in de buurt dat verkeersveiligheid hoog op de agenda staat. Verkeersouders vormen een belangrijke verbindende schakel in het netwerk tussen ouders, school, politie en gemeente. Een verkeersouder is onmisbaar voor de verkeersveiligheid van basisschoolkinderen. Iedere ouder verwacht immers aan het eind van de schooldag zijn of haar kind weer veilig thuis.

 

Activiteiten
Verkeersouders kunnen uiteenlopende activiteiten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan:

_VLD5286

  • verkeerseducatie op school hoog op de agenda zetten;
  • activiteiten uitvoeren zodat kinderen veilig aan het verkeer kunnen en leren deelnemen, zoals het project Veilig op weg naar School of het Schoolpleinpakket
  • verkeersacties organiseren, zoals de actie De scholen zijn weer begonnen of Ik stop voor zebra’s
  • invloed uitoefenen op het haal- en brenggedrag van ouders;
  • de verkeerssituatie rondom school in kaart brengen;
  • in overleg treden met gemeente over mogelijke verbeteringen van de infrastructuur;

 

Ondersteuning
Een verkeersouder kan zich registreren bij Veilig Verkeer Nederland. Dan kan een verkeersouder rekenen op advies en ondersteuning. Ook zijn er draaiboeken beschikbaar voor het organiseren van acties en er is materiaal (deels kosteloos) beschikbaar. Daarnaast kunnen VVN verkeersouders workshops bijwonen op de jaarlijkse kennisdag of een verkeersouderbijeenkomst in de buurt.

De Verkeersambassadeurs op scholen in Amsterdam worden geregistreerd en ondersteund door Verkeersplein Amsterdam.

 

Reviews

Van dit product zijn nog geen reviews gemaakt.